10 januari 2022

Utökad Handledning - feedback från en familj

Utökad Handledning innebär att jag är med familjen hela första natten när de nya rutinerna införs samt handleder och stöttar därefter dagligen under kommande två veckor.

Den här pojken var 15 månader när de nya rutinerna kring sömnen infördes. Sömnen hade trasslat under hela pojkens liv. Föräldrarna var uppgivna och mycket trötta innan de påbörjade sömnträningen.

Här nedan ser du mina frågor om deras svar:

 

1.     Vilka förhoppningar hade ni när ni kontaktade mig?

 Våra förhoppningar på sömnträningen var att A i trygghet skulle lära sig att somna själv och sova hela nätter.

 

2.     Vilka problem hade ni innan den Utökade Handledningen?

Många uppvak på natten och svåra läggningar. A ammade stora delar av natten för att kunna somna och somna om.

 

3.     Vilket/vilka problem var allra svårast?

Den upphackade sömnen som påverkade hela familjen negativt.

 

4.     Hur hittade ni mig?

 Via google.

 

5.     Hur upplevde ni första mailkontakten?

 Först bokade vi in ett Rådgivande samtal utan att ha haft kontakt med dig innan. När vi sedan bestämde oss för att sömnträna skickade vi dig ett mail. Vi upplevde att vi fick snabbt svar och bra information.

 

 

6.     Saknade ni någon information i vår första mailkonversation?

(kanske skulle ni velat ha mer information om mina tjänster?)

 När vi kontaktade dig inför sömnträningen hade vi redan mycket information med oss sedan det första Rådgivande samtalet. Informationen vi fick i mailet var tillräckligt för oss, tydligt och enkelt att förstå med några viktiga punkter att ha i åtanke.

 

7.     Vad kommer ni ihåg från vårt förta telefonsamtal?

 Var det något som var extra bra eller något som ni inte förstod? Var samtalet lagom långt?

 Första samtalet vi hade med dig var i december 2020. Vi hade läst på lite innan men visste relativt lite om sömnträning innan. Vi upplevde att du var väldigt lyhörd och verkligen lyssnade på oss och satte dig in i vår situation. Du delade med dig av egna erfarenheter och exempel som vi kunde relatera till, vilket gjorde att det var lätt att förstå. Samtalet kändes lagom långt. Tror att vi drog över lite på tiden, och vi uppskattade verkligen att du tog dig tiden till att svara på alla våra frågor.

 

8.     Vad skulle ni vilja ha mer av under handledningen?

Vi tycker att vi har fått mer hjälp av dig än vad vi förväntade oss, inte bara kring sömnträningen utan även om mycket annat som rör barnuppfostran mm.

 

9.     Vad skulle ni vilja har mindre av under handledningen?

Inget

 

10.  Hur upplevde ni handledningen natt 1?

 Väldigt bra. Kändes verkligen som att du var närvarande och engagerad. Vi upplevde att vi fick väldigt bra stöd.

 

11.  Kände ni er väl förberedda inför natt 1?

Ja det gjorde vi. Teoretiskt kände vi oss väl förberedda då pluggat kompendiet, men det var såklart väldigt nervöst när vi väl skulle genomföra det praktiskt.

 

12.  Skulle ni rekommendera mig till andra familjer?

Ja, absolut.

 

13.  Vad önskar ni att ni visste innan ni påbörjade Sömnträningen?

Att det inte skulle bli så jobbigt som vi trodde och att vi klarar mer än vad vi tror.

 

14.  Vad var svårt med sömnträningen? Och vad var lättast?

Vi tyckte det var svårast att tolka A:s känslouttryck samt att vänta in honom när han utryckte ilska.

Enklast tyckte vi var att följa ett schema. Det kändes skönt att få in ordentliga rutiner. 

 

 

15.  Finns det något ni skulle vilja dela med mig som jag glömt att fråga om?  

 Vi upplevde dig som väldigt engagerad och lyhörd. Vår upplevelse av dig och sömnträningen är väldigt positiv.

 

16.  Om du/ni skulle beskriva Sömnträningen med tre ord, vilka ord skulle det vara?

Tufft, omtumlande, fantastiskt!