Sömn- & schemaförslag

Det nyfödda barnet har en liten magsäck och behöver äta ungefär varannan till var tredje timme. Vissa nyfödda kan behöva äta med ännu tätare intervaller.

Hög mättnadskänsla påverkar sömnen positivt och hjälper ditt barn att sova mer sammanhängande stunder. Att sova sammanhängande skapar goda förutsättningar för att orka äta ordentligt under vaken-tiden.

Maten påverkar sömnen och sömnen påverkar i sin tur barnets förmåga att orka äta. Det finns alltså en viktig växelverkan mellan mat och sömn.

Hög mättnadskänsla ökar känslan av att vara trygg och omhändertagen. Känslan av att vara mätt visar barnet att det finns mat i överflöd, vilket är en faktor som påverkar det nyfödda barnet positivt. Hög mättnadskänsla är viktig under hela det första levnadsåret och extra viktigt under barnets första halvår.

Läs hela artikeln hos Preglife för att få råd kring barns sömn.