31 maj 2021

Utökad Handledning -pojke 18 månader

Utökad Handledning innebär att jag är med familjen hela första natten när de nya rutinerna införs samt handleder och stöttar därefter dagligen under kommande två veckor.

Feedback från föräldrar till en pojke som var 18 månader när Sömnträningen påbörjades

Fråga 1:

Vilka förhoppningar hade ni när ni kontaktade mig?

Svar 1:

Att vi skulle få bättre sömn. Mer detaljerat hoppades vi på att få konkreta tips och verktyg för att hjälpa n till bättre sömn samt att få hjälp att genomföra det. Vi visste nog inners inne vad vi behövde förändra men kände samtidigt att vi inte riktigt skulle klara av att genomföra det hela vägen utan någon som hjälpte och pushade oss längs vägen.

Fråga 2:

Vilka problem hade ni?

Svar 2:

Många uppvak per natt samt väldigt tidiga mornar. Vi hade hen situation där vi hade vant N vid att få hjälp att somna och somna om.

Fråga 3:

Vilket problem var allra svårast?

Svar 3:

Det som var svårast att få bukt på var de tidigare mornarna.

Det svåraste med själva processen var mer känslomässigt. Gör vi rätt? Är detta det bästa för N? Kommer det lyckas?

Fråga 4:

Saknade ni något i första mailkontakten?

Svar 4:

kan inte minnas att vi saknade något

Fråga 5:

Vad kommer ni ihåg från vårt första telefonsamtal?

Svar 5:

Bra första samtal, tydligt och tryggt. Lagom långt. Vi upplevde inte att du “sålde” in dina tjänster men det var positivt då vi tror att detta är något man som förälder måste vilja själv och inte bli övertalad till att göra.

Fråga 6:

Hur upplevde ni handledning via Zoom under natt 1?

Svar 6:

Mycket bra om man ser till själva innehållet i handledningen.

Fråga 7:

Kände ni er väl förberedda inför natt 1?

Svar 7:

informationsmässigt var vi välinformerade och du var noga och tydlig med att vi skulle vara det tillbaka till dig vilket kändes seriöst och bra.

Fråga 8:

Skulle ni rekommendera mig till andra familjer?

Svar 8:

ABSOLUT! HELT SJÄLVKLART!

Fråga 9:

Vad önskar ni att ni visste innan ni påbörjade Sömnträningen?

Svar 9:

Din bok om Lillis räv, ditt Sömnkompendium och telefonsamtalen förberedde oss väl både mentalt och praktiskt.

Fråga 10:

Vad var svårt med Sömnträningen?

Svar 10:

Mentalt och känslomässigt. Det var tufft att det gick ett steg fram och ibland två steg tillbaka. Sedan gick det två steg fram och ett tillbaka.

Fråga 11:

Vad var lättast?

Svar 11:

Skulle inte säga att vi upplevde något lätt, även om det gick väldigt bra för oss och N lyssnade fint på vår röst redan från start men det var häftigt och energigivande när man ser varje liten förändring till det bättre ta form.

Fråga 12:

Finns det något ni skulle vilja dela med mig som jag glömt att fråga om?

Svar 12:

För oss som hade en del små bakslag var det skönt att ha loggboken att titta för att se att vi gick framåt. Väldigt bra att vi stämde av framstegen halvvägs in i Sömnträningen.

Det vi tyckte var absolut bäst var ditt förhållningssätt gentemot oss som familj. Du var lyhörd, personlig men ändå professionell, tillmötesgående samtidigt som du var tydlig. Vi kände stort förtroende för dig hela vägen! Vi som haft ett trauma med N:s extremt tidiga födsel krävde kanske mer på så sätt men du bemötte det väldigt bra så stort tack.