SEKRETESS

Börjar gälla: 2023-10-12

Aktualiserad den: 2023-10-12

Här beskrivs sekretesspolicyn hos Sömncoachen vid insamling och användning av de uppgifter vi får när du går in på https://www.somncoachen.com/
(“servicetjänsten”). Detta sekretessförfarande beskriver dina integritetsrättigheter och vilket skydd sekretesslagarna ger dig.

Genom att utnyttja våra tjänster ger du ditt samtycke till insamling och användning av dina uppgifter enligt denna sekretesspolicy. Vi ber dig avstå från
åtkomst till eller nyttjande av våra tjänster om du inte önskar ge ditt samtycke till att dina uppgifter insamlas och används enligt beskriven information i vår
sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy har skapats med hjälp av sekretesspolicygenerator för cookieskript.

Sömncoachen är behörigt att modifiera denna sekretesspolicy när som helst. Detta kan ske utan förvarning.

Sömncoachen publicerar sin sekretesspolicy på sin https://www.somncoachen.com/ webbplats.

INSAMLING OCH ANVÄNDING AV DINA PERSONLIGA UPPGIFTER

UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

När du använder våra digitala tjänster blir du ombedd att ange dina personliga uppgifter som vi kan använda för identifiering eller kontaktupptagande.
https://www.somncoachen.com/ inhämtar följande uppgifter:

* Användaruppgifter

I användaruppgifterna ingår följande:

* IP-address till datorer som besöker hemsidan
* Begäran om webbsida
* Begäran om webbsidor
* Webbläsare för att komma till webbsidan
* Tid och datum för besök

HUR VI SAMLAR IN UPPGIFTER

https://www.somncoachen.com/ samlar in och tar emot uppgifter från dig på följande sätt:

* När du använder våra servicetjänster.

Dina uppgifter kommer sparas upp till 30 dag(dagar), efter att du har har sagt upp ditt konto. Dina uppgifter kan händelsevis behållas längre för underrättelser
eller journalföring enligt tillämplig lagstiftning. Information som inte identifierar dig som person kan sparas i obegränsad tid.

HUR VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER

https://www.somncoachen.com/ får använda dina uppgifter för följande ändamål:

* Tillhandahålla och bedriva våra digitala tjänster, samt kontrollera användningen av våra service.

HUR VI DELAR UPPGIFTER OM DIG

Sömncoachen kommer tillfälligtvis dela dina uppgifter i följande situationer:

* Vid ditt samtycke. Sömncoachen delar dina uppgifter för godtyckliga ändamål med ditt uttryckliga medgivande.

DELA VIA TREDJE MAN

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut för följande ändamål:

* För att efterleva tillämplig lagstiftning, bestämmelser och domstolsavgöranden.
* Vid bearbetning av anmälningar om att din anmändning av våra tjänster inkräktar på tredje mans rättigheter.
* Verkställa avtal slutna mellan dig och oss, även beträffande denna sekretesspolicy.

KAKOR

Cookies är mindre textfiler som kommer in på din dator från webbsidor du besöker. Webbsidor använder cookies för att hjälpa användarna att uppnå effektiva
sökningar och genomföra olika funktioner. Cookies som krävs för att webbsidan ska kunna fungera ordentligt får installeras utan ditt samtycke. Övriga cookies
måste först godkännas innan dom får installeras i webbläsaren.

* Strikt nödvändiga cookies. Strikt nödvändiga kakor tillåter kärnwebbplatsfunktioner som användarinloggning och kontohantering. Webbplatsen kan inte användas
ordentligt utan strikt nödvändiga cookies.

Nedan kan du ändra ditt samtycke till användning av cookies.

SÄKERHET

För oss är säkerheten rörande dina personuppgifter viktig. https://www.somncoachen.com/ tillämpar omfattande säkerhetsmått för att undvika missbruk, förlust
eller ändring av uppgifterna vi erhållit från dig. Men eftersom vi inte helt kan garantera säkerheten hos den information du tillhandahåller, måste din
användning av våra digitala tjänster ske på egen risk.

Sömncoachen ansvarar ej för webbplatser som drivs av tredje man och ej heller för din användning av dem. Innan du lämnar denna webbplats rekommenderar vi dig
att kolla upp sekretessförfaranden hos andra webbplatser som du besöker och bedöma lämpligheten hos dylika förfaranden.

KONTAKTA OSS

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

Namn: Sömncoachen

Adress: Göteborg, Sverige

E-post: somncoachenhanna@gmail.com

Webbplats: https://www.somncoachen.com/

Cookies