Vanliga frågor.

 

KAN MAN SOVA TILLSAMMANS GENOM PROCESSEN?

SVAR: Fram till dess att sömnen är trygg, stabil och alla rutiner sitter ordentligt rekommenderar Sömncoachen att barnet sover i egen säng i eget rum. Barn med god sömn kan absolut sova med sina föräldrar lite nu och då. Det är mysigt och stärker banden. Gör det med omsorg och var uppmärksam på hur det påverkar barnet och er sömn. 


Måste mitt barn sova så många timmar på natten? 

SVAR: Ja, det är viktigt att det finns möjlighet för barnet att sova ca 12 timmar på natten. Vissa lite mindre och andra lite mer. De allra flesta barn är väldigt aktiva alla dygnets vakna timmar. Vi kan likna denna aktivitet vid träning, både träning för kroppen men också för hjärnan. Denna hårda och många gånger intensiva träning kräver mycket vila och sömn. 


Måste man följa rutinerna under dagtid?

SVAR: Nattens sömn påverkas av dagens sömn och rutiner. Man kan säga att allt hänger ihop; nattens sömn, dagens sömn, mat, närhet och liknande. Att försöka se helheten är viktigt.


Måste mitt barn sova alla sina timmar, både nattvilan och dagsvilan?

SVAR: Det är lätt att lägga för stor vikt vid att barnet ska sova si och så många timmar per dygn. Låt säga att sömnbehovet för ditt barn är 12 timmar på natten och 2 timmar dagen. Det är okej att barnet inte sover alla de timmarna, försök att slappna av i det. Men kom ihåg, det viktiga är att du förälder erbjuder barnet att sova de timmarna och att du tränar ditt barn att vara kvar i sin säng eller vagn även när barnet är vaket. Tänk på att du tar bort möjligheten att sova när och om du tar upp ditt barn. 


Hur många dygn tar det innan mitt barn sover tryggt utan uppvak?

SVAR: Det är väldigt svårt att svara på den frågan eftersom det är så många delar som påvekar, tex; barnets ålder, tidigare sömnrutiner, temperament både på barn och föräldrar och hur stort engagemang ni lägger ner i processen. Under första veckan av processen är det vanligt att gå från svåra läggningar och många uppvak till läggningar där barnet somnar på egen hand och ett par uppvak per natt.


Vad skiljer Sömncoachens process från olika metoder?

SVAR: Till skillnad från en del metoder så strävar Sömncoachens process efter att sätta in sömnen i en helhet. Det är viktigt att sätta in sömnen i ett större perspektiv. Sömnen är inte en avskild företeelse utan påverkas av många olika faktorer som alla bidrar till bra eller mindre bra sömn. Faktorer som påverkar sömnen på olika sätt är mat, närhet och aktiviteter. Det känner de flesta föräldrar till. Andra viktiga faktorer som också påverkar sömnen är kroppsspråk och förälderns tonläge på rösten samt vilken sinnesstämning föräldern befinner sig i. Detta är viktiga faktorer som ibland glöms bort eftersom de är svårare att påverka och bli medveten om just dem. Steg 1 i sömncoachens process syftar till att utveckla känslan för just detta. 

En annan viktig sak som är unikt för Sömncoachens process är att det finns en tydlig start men egentligen inget slut på processen. Processen handlar om att lära sig lyssna in sitt barn, kommunicera med sitt barn och skapa ramar. Den processen ger förutsättningar till en tryggare sömn men ger också förutsättningar till en god relation mellan dig och ditt barn under hela livet.