Metodik.

Tryggare och bättre sömn skapas genom förbättrad kommunikation och förståelse mellan barn och förälder. Genom denna process blir barnet tryggare och barnets sömn förbättras. Processen handlar bland annat om att bli medveten om beteenden hos såväl er föräldrar och ert barn samt skapa rutiner i vardagen.

Referenser Länk


 

Steg 1

Steg 1 handlar om att förbättra din förmåga att tolka ditt barns kroppsspråk och ljud. Steg 1 handlar också om att bli mer medveten om vad ditt kroppsspråk och ditt tonläge förmedlar till ditt barn. Detta första steg är väldigt viktigt. Som förälder behöver du öka medvetenheten om vad din kropp och din röst förmedlar. Barn förstår inte vad vi säger, däremot har de ett väl utvecklat sinne för att tolka kroppsspråk, tonfall och vilken energi vi använder. Detta viktiga steg i att öka medvetenheten hos dig som förälder påbörjar processen.

Steg 2

Steg 2 är den mest intensiva perioden av processen. Under ca två veckor, ibland kortare tid – ibland längre,  ersätter ni negativa sömnmönster mot rutiner som påverkar sömnen positivt. Under denna period erbjuds personlig handledning via telefon eller mail alla dagar i veckan. Under steg 2 lär ni er att hantera de verktyg som finns för att kommunicera med ert barn. De viktigaste verktygen är beröring, kroppspråk och tonfall i din röst. 

 

 

 

STEG 3

Med flytande gränser fasas ni successivt in i steg 3. Processen fortsätter men med lägre intensitet. Steg 3 kännetecknas av att ni föräldrar är tryggare och att ni lättare kan tolka och hantera uppkomna situationer. Er förmåga att känna trygghet i föräldrarollen och att läsa av situationen skapar hela tiden bättre förutsättningar för en tryggare sömn. Vårda och ta väl hand om era nya insikter. 

Sova, busa och leva livet!

STEG 4

Processen handlar om viljan att se, lyssna och tolka. Vi är inte perfekta föräldrar men när vi håller viljan om att kommunicera med våra barn vid liv, finns förutsättningar till en god relation mellan dig och ditt barn. Den processen fortsätter – om du så vill – hela livet!