Metodik

 

Sedan 2018 medverkar jag i podden Rulla Vagn.

Välkomna in och lyssna där!

Ni hittar mig på FB: Sömncoachen Hanna Bergenkull

Tryggare och bättre sömn skapas genom förbättrad kommunikation och förståelse mellan barn och förälder. Genom denna process blir barnet tryggare och barnets sömn förbättras. Processen handlar bland annat om att bli medveten om beteenden hos såväl er föräldrar och ert barn samt skapa rutiner i vardagen.

" Att skapa trygghet. Att veta att mamma och pappa alltid finns där. Att våga lita på att mamma och pappa finns där även om man inte ser dom. Hur kan du hjälpa ditt barn att bli ännu tryggare? 

Vissa barn är lite mer otrygga än andra och med de barnen kärvs att man aktivt jobbar med att öka tryggheten. Den första tiden man medvetet gör det behövs stora mått fysisk kontakt i form av lugnande beröring. Gång efter gång lugnar mamma eller pappa sitt barn. Gång efter gång visar du förälder ditt barn at du finns där och att du hjälper ditt barn att komma till ro och vila. 

Försiktigt ersätts den fysiska kontakten och närvaron med att barnet blir tryggt att höra mamma och pappas röst som upprepade gånger talar om att mamma och pappa ALLTID finns där.

Tillit, det handlar om tillit och att vara trygg i att mamma och pappa vakar. Och att mamma och pappa aldrig överger."

från Sömncoachens Facebooksida

Podd och Radio:

https://rullavagn.nu/podcast/18/

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1272


 

Steg 1

Steg 1 är det inkännande, reflekterande och runda steget. Här får ni föräldrar övningar som hjälper er  att förbättra er förmåga att läsa av kroppsspråk och nyansera tonfallet tillsammans med ert barn.  Steg 1  handlar om att förbättra er förmåga att läsa av, tolka och att öka medvetenheten om vilka signaler ni som föräldrar skickar till ert barn. Steg 1 förbereder er inför steg 3

Steg 1 tar lite olika lång tid men vanligt är 2 veckor. 

Steg 2

Steg 2 är det handfasta och fyrkantiga steget. Tillsammans skapar vi rutiner som påminner om Skalmans Mat och Sovklocka. Här får du handfasta råd som rör allt från sängens placering, hur man på bästa sätt mörklägger rummet, bästa temperatur att sova osv. Ni föräldrar får också bekanta er med de verktyg som ni kan använda för att lugna ert barn. Här lär ni er att hantera verktygen beröring, kroppsspråk och tonfallet i er röst.  Steg 2 är den mest intensiva perioden av processen. Steg 2 förbereder er inför steg 3. 

Steg 2 tar 2-5 dagar . 

 

 

 

STEG 3

Steg 3 är steget då ni "gör". Det är nu de två tidigare stegen fogas samman och bildar en helhet. Det är i steg 3 som de tidigare sömnmönstren ersätts med positiva sömnmönster.  Steg 3 handlar om att vara inkännande och samtidigt följa rutiner.  Med handledning från mig guidar ni föräldrar ert barn till en tryggare sömn. Med hjälp av de kunskaper och insikter ni fått i steg 1 och 2 lär ni föräldrar ert barn att tryggt somna och att tryggt somna om. Sömnen förbättras och vardagen börjar fungera. 

Steg 3 tar ca 2 veckor, mer eller mindre förekommer också. 

 

STEG 4

Steg 4 handlar om att forma processen till er egen. I steg 1, 2 och 3 skapar ni en grund att stå på. En trygg bas i vardagen som föräldrar och kanske också ett nytt förhållningssätt. Hela processen, med alla dess steg, handlar om att se, lyssna, tolka och handleda sitt barn genom livet.  Den processen fortsätter, om ni så vill, även när sömnen är trygg och vardagen fungerar. 

Vårda och ta väl hand om era nya insikter. Och fortsätt leta nya. Var nyfikna. 

Sova, busa och leva livet!